Rakin ponor
  
Lokacija Rakinog ponora (jpg, 21 kb) Rakin ponor se nalazi na zapadnom kontaktu Miročke kraške oaze, u blizini sela Kopana Glavica. Ulaz u jamu se nalazi na kraju slepe doline, na 380 metara nadmorske visine. U jamu ponire kratak periodični tok. Jama se sastoji iz niza vertikala, čije visine ne prelaze 50 m, koje su kombinovane sa horizontalnim kanalima u središnjem delu jame. Jama se završava strmim freatskim kanalom, koji je na kraju potopljen vodom. Nivo vode se nalazi 54 m iznad sadašnjeg nivoa Đerdapskog jezera, koje je udaljeno 7 km.

Jamu je istražio ASAK u julu 1990. Rakin ponor je prvi objekat na Miroču koji je ASAK istražio (te prve godine je bio najbliži logoru). Nekoliko godina je smatran najdubljom jamom u Srbiji (sa dubinom od 278.5 m) dok se ponovljenim merenjem 1995. nije utvrđena dubina od 256 m, što je Rakin ponor postavilo na treće mesto po dubini u Srbiji.

U septembru 2000, prema usmenom kazivanju istraživača, ekipa speleologa  članova SOB-a, predvođena Aleksandrom Milosavljevićem je spustila ronilačku opremu na dno Rakinog ponora. Aleksandar Milosavljević je zaronio 29 m duboko u vodom potopljeni završni kanal, povećavši ukupnu dubinu na 285 m, čime je Rakin ponor postao najdublja (poznata) jama u Srbiji.

   
Nacrt Rakinog ponora (gif, 8 k)


 

[ nazad na prezentaciju ASAK-a | Najdublje i najduže pećine | karst Srbije i Crne Gore ]