Pećina nad Vražjim Firovima


Survey of Pecina nad Vrazjim Firovima (gif, 15 k)

Istražena dužina pećine iznosi 11750 m, ali je samo izmerenih 10550 m prikazano na ovom nacrtu.
Većina novoistraženih kanala se nalazi iza sifona na kraju pećine.

[ Pećina nad Vražjim Firovima ]
[ nazad na prezentaciju ASAK-a | Najdublje i najduže pećine | karst Srbije i Crne Gore ]