Jama u Laništu


Jama u Laništu se nalazi na zapadnom kontaktu Miročke kraške oaze, u maloj vrtači u kojoj ponire kratak periodični tok. To je prosta jama, koja se sastoji iz jednog kaskadno spuštajućeg kanala. Iako širina kanala retko prelazi 2 m, njegova visina konstantno prelazi 15 m, što je posledica brzog urezivanja kanala. Dno jame se nalazi na dubini od 272 m, u dvorani sa blokovima formiranoj na mestu spoja sa jedinim bočnim dotočnim kanalom.

Jama u Laništu je samo jedan kilometar udaljena od Rakinog ponora. Iako je dublja od Rakinog ponora čije dno doseže nivo podzemnih voda, (na 124 m nadmorske visine), Jama u Laništu ima viši ulaz (na 440 mnv) i spušta se samo do 168 m nadmorske visine.

Jamu je istražio ASAK septembra 1990.

Nacrt Jame u Lanistu (gif, 8 k)

[ nazad na prezentaciju ASAK-a | Najdublje i najduže pećine | karst Srbije i Crne Gore ]