ASAK logo
ASAK
Akademski speleološko-
alpinistički klub
  

nazad na početnu stranu

  
VIŠE O ASAKU
SPELEOLOGIJA
KARST SRBIJE I CRNE GORE
SPELEO ADRESAR
NAJDUŽE I NAJDUBLJE
ZAŠTITA KARSTA
NOVOSTI
DOWNLOAD
 

srodne strane:

Karst Srbije i Crne Gore
 

this page in English

Klasični Karst: Kras - oblast u Sloveniji

    mesto odakle je potekao termin "Karst"
       
Strana Karst Jugoslavije (sadašnji naslov: Karst Srbije i Crne Gore) na ovoj prezentaciji je ulinkovana sa više mesta na Internetu, pri čemu se navodi da je Karst oblast u Jugoslaviji. To je bilo tako dok je Slovenija bila deo bivše Jugoslavije, do sticanja nezavisnosti 1991. godine.

Oblast Kras (u stručnoj literaturi nazivana Klasičnim karstom), se nalazi u Sloveniji. Kras je krečnjački plato u zaleđu Tršćanskog zaliva, oivičen rekama Sočom (SZ), Vipavom (SI), Pivkom (I), i Rekom (JI). Dug je oko 40 km, a širok oko 13 km. Ime "Klasični Karst" se najčešće odnosi na šire područje, na potezu između Ljubljane i Trsta.

Obilujući karakterističnim elementima karstnog reljefa, i nalazeći se vekovima na raskrsnici civilizovanog sveta, oblast Kras je postala mesto gde su vršena prva naučna istraživanja karstne morfologije i hidrologije. To je razlog zbog kog je Kras (Carso na italijanskom, odnosno Karst na nemačkom) postala oblast koja je dala naučni naziv svim drugim karstovima na svetu.

Srodni linkovi:

The Karst Region spoljni link
Opis i istorija, na engleskom i nemačkom.

Kras and Karst in Slovenia
spoljni link
Istorijat istraživanja, sa podelom karstnih oblasti u Sloveniji.
Na engleskom.

Kras na Wikipediji external hyperlink
Na engleskom i drugim jezicima.

Preporučena literatura:

Andrej Kranjc (ed.)
Slovene Classical Karst - »Kras« spoljni link
Monografija objavljena 1997. od strane Založbe ZRC SAZU, Ljubljana, ISBN 961-6182-42-0

Andrej Kranjc
Kras (The Classical Karst) and the development of karst science spoljni link
Rad objavljen u Acta Carsologica XXVII/1, 1998, Ljubljana
ISSN 0583-6050

Andrej Kranjc
About the name Kras (Karst) in Slovenia
Objavljeno u zborniku radova XIII Kongresa UIS, Brazilija 2001.

Small map of hinterland of the Trieste bay in the Adriatic sea, where Karst (Kras) region is located  (11 kb)
Pogledajte veliku kartu
položaja oblasti Kras (95 kb)Pogledajte kartu oblasti Kras
iz  XVI veka  (94 kb)

Karte skenirane iz monografije
"KRAS Pokrajina-zivljenje-ljudje",

objavljene od strane IZRK ZRC SAZU, 1999, Ljubljana, ISBN 961-6182-93-5

 Nazad na početnu stranu