Speleologija: Speleo... Šta?

Pročitajte tekstove o magiji speleologije iz pera Ranka Trifkovića, speleologa iz ASAK-a:

prvi deo:
Speleologija: Speleo... Šta?

drugi deo:
Speleologija - Blato, voda i mrak

Često postavljana pitanjao kursu speleologije,
i bavljenju speleologijom u ASAK-u

Da li mi je potrebna specijalna oprema?

Nije vam potrebna specijalna oprema za početak bavljenja speleologijom. U klubu imamo užad, šlemove, svetla, karabinere, i svu ostalu opremu potrebnu za rad u speleološkim objektima (pećinama i jamama). Vama će trebati dobra vreća za spavanje, podloška, ranac, gumene čizme, kombinezon. Nešto od toga možete pozajmiti od prijatelja za prve izlaske na teren. Među prvim predavanjima na kursu speleologije je predavanje o opremi, i tu ćete dobiti odgovore na sva pitanja

Da li sam premlad(a)/prestar(a) za bavljenje speleologoijom?
Da li je potrebna dobra fizička kondicija?
Postoje li neka druga ograničenja?

Donja starosna granica za bavljenje spelelogijom u ASAK-u je 16 godina. Potpis (odobrenje) roditelja ili staratelja je potrebno za sve maloletne članove. Gornja starosna granica ne postoji. Dobra fizička kondicija je naravno dobrodošla, ali nije preduslov za bavljenje speleologijom. Psihička stabilnost je daleko važnija. Za bavljenje speleologijom ne postoje ograničenja u pogledu pola, ili obrazovanja.

Šta je sa zdravstvenim ograničenjima?

Morate imati zadovoljavajuće dobro zdravlje i psihofizičko stanje - imajte u vidu da ćete se kretati po mestima gde je teško ili nemoguće pružiti blagovremenu medicinsku pomoć. To u praksi znači da, ako na primer ne možete proći pregled za vozački ispit, onda niste ni za bavljenje speleologijom. Diskriminušuća su stanja kao što su neka psihička i neurološka oboljenja (na primer epilepsija), a u slučaju oboljenja što zahtevaju posebnu pažnju (na primer astma, ili šećerna bolest), možete se naravno baviti speleologijom, ali ih morate navesti u upitniku koji popunjavate pri učlanjenju u klub.

Razmišljam da kupim sebi šlem i par karabinera

Sačekajte. Pre bilo koje kupovine specijalne opreme, konsultujte se sa iskusnijim članovima kluba i sa vođom vašeg speleološkog kursa. Nije sva oprema primerena za speleologiju. Nije svejedno kojim redosledom kupujete sebi opremu.

Šta se sve radi na kursu speleologije?

Na treninzima se intenzivno radi penjanje po užetu speleološkim tehnikama, slobodno penjanje na steni, rad sa opremom, čvorovi. Na predavanjima se obrađuje istorijat speleologije, oprema, topografija, hidrogeologija karsta, geomorfologija karsta, merenje speleoloških objekata, crtanje speleoloških objekata, opasnosti u speleologiji, zaštita speleoloških objekata, etika i ponašanje na terenu. Na izlascima na teren po prvi put u pećini i jami se u praksi isprobavaju i uvežbavaju stvari naučene na kursu. Na drugom izlasku na teren se rade pretežno jamski objekat, radi uvežbavanja rada na užetu.

Šta je od svega toga obavezno?

Morate prisustvovati većini treninga i predavanja. Redovonost na treninzima je naročito važna u slučaju da se slabije snalazite u radu na užetu (tada je potrebno više strpljenja i rada dok se stekne potrebna rutina). Izlasci na teren su obavezni. U slučaju da niste prisustvovali dovoljnom broju treninga, ili ako ste propustili neki od izlazaka na teren, morate sačekati naredni kurs i tada završiti obuku. U slučaju padanja na završnom ispitu, pravi se popravni ispit, ili se polaže sa narednom kursistima.

Kako izgleda završni ispit?

Na završnom ispitu se odgovara na pitanja iz oblasti pokrivenih teorijskim predavanjima, i praktično se proverava obučenost u poznavanju čvorova, radu sa kompasom, i radu sa speleološkim svetlom. Iz ostalih oblasti, pre svega rada na užetu, ne postoji eliminacija - na treninzima i izlascima na teren se utvrđuje stepen obučenosti polaznika.

Da li se po završetku obuke dobija neka kategorija ili diploma?

Ne postoji neka standardna kategorizacija (kao na primer u ronjenju). Osnovna obuka u svim domaćim i evropskim speleološkim klubovima se odvija po istim standardima, tako da ćete po završtetku obuke u ASAK-u moći da se bavite speleologijom bilo gde - ali uvek u skladu sa svojim psihofizičkim mogućnostima.

Koliko sve to košta?

Raspitajte se u klubu za cenu kursa. Kurs se plaća u dve rate, a prva rata se plaća tek posle prvih par treninga - tako da novi polaznici mogu da vide kako sve to izgleda i eventualno odustanu. Članarina za tekuću godinu je uvek uračunata u cenu kursa. Izlasci na teren nisu pokriveni cenom kursa, ali se trudimo da troškovi budu minimalni, kao i za sve ostale naše aktivnosti.

Kako izgleda život u klubu?

Jednostavno - utorkom na sastancima izveštavamo o proteklim aktivnostima (treninzima i akcijama) i dogovaramo se o narednim treninzima ili terenskim akcijama. Vikendom se izvode treninzi (redovni treninzi i treninzi u okviru kursa), a tada se obično izvode i speleološke akcije. Ako je jako hladno, treninzi i speleološke akcije se ređe izvode. Leti i za praznike pravimo duže speleološke akcije i ekspedicije.

Da li se dešava da se otkriju nove pećine?
Kako izgleda speleološko istraživanje?
Da li se nekad posećuju poznate pećine?

Nove pećine se stalno otkrivaju i istražuju - to je naša osnovna aktivnost. Istraživanje se sastoji od pripreme - obrade literature o nekom terenu, geoloških i topografskih karata. Zatim se izvodi rekognosciranje terena - upoznavanje sa terenom i traženje speleoloških objekata. Zatim se otkrivene pećine i jame istražuju i topografski snimaju (mere se pomoću specijalnih kompasa i merne trake). Često je potrebno više istraživačkih akcija dok se završi istraživanje nekog speleološkog objekta. Na kraju se pravi nacrt objekta i njegov tekstualni opis. Tek tada se istraživanje smatra završenim - iako se ni za jedan speleološki objekat nikad ne može reći da je "istražen u potpunosti".

Poznate pećine se često ponovo posećuju, uglavnom zbog treninga i izvođenja obuke, a ponekad i zbog uživanja u njihovoj lepoti.

Koje terene istražujete?
Da li odlazite u inostranstvo?

Istražujemo svuda gde ima nečega što nas zanima. Preko godine smo najčešće na terenima u Istočnoj Srbiji, a leti pravimo ekspedicije na udaljenije ili teže pristupačne terene, kao i u Crnu Goru.

U državama bivše Jugoslavije radimo samostalna istraživanja (u Crnoj Gori), ili istraživanja i obuku u saradnji sa lokalnim speleološkim društvima. U saradnji sa speleolozima iz inostranstva, posećivali smo u skorijoj prošlosti pećine u Mađarskoj, Francuskoj, Rusiji, Rumuniji, Poljskoj... Imamo dobru saradnju sa speleološkim društvima iz zemlje i iz inostranstva.