Speleologija: Speleo... Šta?

Pročitajte tekstove o magiji speleologije iz pera Ranka Trifkovića, speleologa iz ASAK-a:

prvi deo:
Speleologija: Speleo... Šta?

drugi deo:
Speleologija - Blato, voda i mrak

Kako postati speleolog?
Kako postati član ASAK-a?

Ako se nikada niste bavili speleologijom

Da bi ste se bavili speleologijom, morate završiti speleološku obuku. ASAK organizuje početni svakog proleća, a po potrebi i na jesen. Kurs traje oko dva i po meseca, i sastoji se od desetak treninga, osam teorijskih predavanja, i dva izlaska na teren. Treninzi se održavaju nedeljom na vežbalištima u Košutnjaku i na Topčideru. Predavanja se održavaju četvrtkom uveče u prostorijama kluba. Na kraju se polaže teorijski i praktični ispit

Ako ste negde završili speleološku obuku

Ako ste završili speleološku obuku u nekom drugom klubu, nema prepreka da se bavite speleologijom u ASAK-u. Dođite na sastanak kluba i učlanite se (ako imate manje od 18 godina, dobićete formular koji treba da potpiše vaš roditelj ili staratelj). Moći ćete da učestvujete u speleološkim aktivnostima kluba, u skladu sa vašom obučenošću i psihofizičkom kondicijom.

Ako ste se davno bavili speleologijom

U slučaju da ste zaboravili ono što ste naučili na speleološkoj obuci, ili ako speleološku obuku u drugom klubu niste priveli kraju (na primer nedostaje završni ispit), možete nam se priključiti. U zavisnosti od slučaja, videćemo da li je dovoljno da se kondicionirate na treninzima i u lakšim speleološkim objektima, ili je potrebno da se priključite speleološkom kursu koji je u toku.