This page in ENGLISH

Važne vesti
40 GODINA ASAK-a

U 2011. godini Akademski speleološko-alpinistički klub je obeležio 40 godina od osnivanja. Tim povodom, 22. oktobra je odžana Svečana skupština u prisustvu prijatelja i članova kluba.
(pogledajte vest i fotografije)

Više o ASAK-u

Grupna fotka na klubskoj slavi 2003. godine

Akademski speleološko-alpinistički klub (ASAK), jedan od vodećih speleoloških klubova u Srbiji, počeo je sa radom u Beogradu 1971. godine, tačnije 15. oktobra 1971. kada je izvedena prva terenska akcija na kojoj je premeravana Mokra pećina na Ravnoj gori. Na akciji su učestvovali Milutin Lješević, tada asistent, Božidar Vasiljević i Miroslav Granić, studenti četvrte godine i Nebojša Popović, student prve godine geografije. Na istoj akciji je istraživana i Velika (Rćanska) pećina, kod dragačevskog sela Rti. 15 meseci kasnije, u januaru 1973, zvanično je registrovano udruženje čije ime nije menjano do danas. ASAK je početku bio stručni klub studenata geografije, da bi brzo prešao okvire Univerziteta i postao gradski klub koji okuplja članstvo svih uzrasta i profesija. Trenutno ASAK okuplja oko 40 članova, većinom studenata i srednjoškolaca.

Aktivnost ASAK-a je koncentrisana na karstne terene istočne i jugoistočne Srbije, kao i na terene u Crnoj Gori. Istraživanja se odvijaju tokom vikend akcija, ili preko višednevnih letnjih istraživačkih akcija i ekspedicija. Tokom protekli par decenija, ASAK je bio učesnik ili organizator na ekspedicijama u Crnoj Gori: na Durmitor (1984, 1985, 2002, 2003, 2004, 2006-2009), Orjen (1986, 1987.) i Maju Rusoliju (1988.), Prokletije (Severni Karanfili, 2006.). U Srbiji smo izvodili sistematska istraživanja Beljanice sa okolinom (1987, 1988.), okoline Boljevca (1989.), Jerme (1994.), Miroča (počev od 1990), Cerja (1995-1999), Dževrinske grede (počev od 1998), Velike pećine u Dubokoj (2000-2001), Dubašnice (2005.), Stare planine (2009.),i tako dalje. Trenutno je većina aktivnosti usmerena na istraživanje karsta Dunavskog ključa - na Miroču i Dževrinskoj gredi, učešće u projektu istraživanja Lazareve pećine, i rekognosciranja novih terena. Istraživanja Miroča su dovela do otkrića Nemačkog ponora i Buronovog ponora, dugih 3422 i 2925m, i nekoliko jama dubljih od 200 m (što je duboko za Srbiju), uključujući i Rakin ponor koji je u septembru 2000, posle ronjenja naših kolega iz SOB-a postao najdublja jama u Srbiji sa 285 metara dubine. Na Dževrinskoj gredi, u okolini Brze Palanke, u toku je istraživanje Drenjarskog sistema, nove velike pećine (do sada izmereno 3731m) koja je do skora bila potpuno nepoznata. U Cerjanskoj pećini, nekada najdužoj u Srbiji, 1996. je izmereno 950 m novih kanala, a 1998. i 1999. još 835 m novih kanala, uz brojne kanale koji su još neistraženi. Karstni tereni u Srbiji su brojni i relativno neistraženi, tako da su otkrića novih pećina česta. Na žalost, najbliži karstni tereni koje istražujemo su od Beograda udaljeni 200 km ili više.

ASAK je organizator Simpozijuma o zaštiti karsta, koji se održavaju svake treće godine. Simpozijum je jedini naučni skup u Srbiji posvećen karstu, tako da je iako posvećen prvenstveno zaštiti karsta, postao otvoren za sve istraživače karsta i speleolge - amatere.

Sastanci kluba se održavaju svakog utorka u 19.30 u klupskim prostorijama u drugom podrumu Prirodno-matematičkog fakulteta, a druženje se posle nastavlja u nekoj od beogradskih kafana (godinama je to bio popularni Komunalac u Zmaja od Noćaja, a sada je to Univerzitet Tours na uglu Simine i Dobračine). Treninzi se održavaju vikendom na vežbalištima na Košutnjaku.