This page in ENGLISH

poslednja dopuna: 3.2.2011.

Napomene

Budući da između pećina i jama nema genetske razlike (radi se o uslovnoj podeli), na ovom i ostalim mestima se ravnopravno koriste oba termina.

U izradi spiska su korišćeni isključivo su metrički podaci koji su dobijeni merenjem, i koji su dokumentovani (postoje dostupni nacrti). U nekim slučajevima su navedene i pouzdane procene.

Novosti
Lazareva pećina, zima 2010/11

Speleo ronioci Triton-AST započeli su istraživanja potopljenih kanala Lazareve pećine.

Lazareva pećina, leto 2009.

Umesto hidrološkog minimuma, istraživače je ovog leta u Lazarevoj pećini dočekao tok od preko 200 l/s. Zbog toga su uspeli da izmere "samo" 222 m novih kanala.

Rakin ponor, januar 2009.

Od Aleksandra Milosavljevića, koji je 2000. prvi ronio na dnu Rakinog ponora (-29m), dobijena je informacija da je i tada postojao čep na -13m, ali je on uspeo da nađe prolaz i spusti se do -29m (potopljeni kanal se nastavlja i dalje). Time su uklonjene nedoumice oko tačne dubine Rakinog ponora (256 + 29)

Lazareva pećina, avgust 2008.

10. avgusta 2008, speleolozi SAIS-a su premerili oko 100m novih kanala u sektoru Dvorane ponora, čime je dužina topografski snmljenih kanala prešla preko 9 kilometara.

Lazareva pećina, januar 2008.

Zajednička istraživanja ASAK-a i Bradana tokom januara odvela su pećinu daleko preko 8. kilometra! Od 20. januara, dužina je 8689 metara.

Rakin ponor, avgust 2007.

Speleoronioci iz SOB-a i iz Poljske su posle 7 godina ponovo ronili na dnu Rakinog ponora, najdublje jame u Srbiji. 2000 je zaronjeno 29m duboko, ali ove godine je na dubini od samo 13m nađen neprolazan čep od akumuliranog materijala... Nije jasno kako je nastao tako masivan čep, ali je sigurno da Rakin ponor nije najdublji, jer se završava na 256 + 13 = 269m

Lazareva pećina, avgust 2007.

Početkom avgusta, u Zlotu je održan međunarodni speleološki obrazovno-istraživački kamp "Dubašnica 2007". Za vreme trajanja kampa, istraživana je Lazareva pećina, u kojoj je izmereno 1123m novih kanala, tako da se ukupna dužina izmerenih kanala u našoj najdužoj pećini sasvim približila osmom kilometru. Kada se tome dodaju i poznati, ali još neizmereni kanali, dužina pećine se procenjuje na 10.5 km.

Jama na Dubašnici, april 2007.

Ekipa SOB-a je ponovo premerila jamu, koristeći savremeniju opremu nego ranije (bruntonov kompas, laserski padomer, laserski daljinomer). Dobijena je dubina od samo 241m. Kada se staro i novo merenje uporede počevši od dna jame, nema velikih razlika, ali se na ulazu ponavlja problem izbora početne tačke. Ostaje da se uporede nacrti i proanalizira položaj početne tačke merenja. Izvesno je da zvanična dubina neće ostati -276m.

najduŽe peĆine i jame u srbiji
Naziv More info Dužina Dubina Lokacija Napomene
Lazareva pećina spoljni link na sajt istrazivaca Lazareve pecine 9818 99 Kučaj, Zlot istraživanjima rukovode speleolozi SK Bradan iz Bora
istorijat istraživanja »  istorijat istraživanja:
PSD Crni Vrh 1953-1956 (1050m)
SOB i J.Petrović 1965 (1540m)
DI V.M. Manda i R.Lazarević 1978 (1721m)
od 2001. SK Bradan, Bor
dužina se procenjuje na >10500m
Ušački pećinski sistem Tekst o Usackom pecinsokm sistemu 6185 65 Peštersko polje, Sjenica istražio ASAK 1974. godine
Cerjanska pećina Prikaz Cerjanske pecine 6025 187 Cerje, Niš istražili: SOB 1976. (4240m),
ASAK 1996-99 (6025m)
Bogovinska pećina 5842 Južni Kučaj, Boljevac procenjena dužina >7500m
istraživali: SOB, ASAK, ...
Samar 3829 62 Kopajkošara, Svrljig istražili: SOB 1956 (3167)
D.Nešić (3829)
Drenjarski sistem 3731 103 Dževrinska greda, Brza Palanka procenjena dužina 4000m
istraživao: ASAK 1999-2002
Nemački ponor 3422 210 Miroč, Tekija istraživao: ASAK 1991-96, 2000
Buronov ponor 2925 187 Miroč, Donji Milanovac procenjena dužina 3400m
istraživao: ASAK, počev od 1994.
(uz pomoć DI V.M Manda i GS Magnan)
Velika pećina u Dubokoj 2734 65 selo Duboka, Kučevo istraživali: Jovan Cvijić, 1895; Branislav Jovanović, 1951; SOB; ASAK 2000-2001
Rajkova pećina 2304 Majdanpek istraživali: DI V.M. Manda i Radenko Lazarević ~ 1970-1975

Vrati se na vrh strane Idi na vrh strane

NAJDUBLJE JAME I PEĆINE U SRBIJI
Naziv More info Dubina Dužina Lokacija Napomene
Rakin ponor Prikaz Rakinog ponora -285 668 Miroč, Donji Milanovac istražili:
ASAK, 1990. i 1995. (-256m),
SOB, 2000. i 2007. (ronjenje)
Jama na Dubašnici (Gaura Frnđefund) Tekst o Jami na Dubasnici -276 ? Dubašnica, Zlot istraživali: DI V.M.Manda 1980; međuklupske akcije 1981-84 (-276) SOB 2007 (-241m !)
koja je konačna dubina? » 
U aprilu 2007. ekipa SOB-a je ponovila merenje koristeći najsavremenije instrumente, i izmerila samo 241m dubine. Ponavlja se problem određivanja početne tačke jame. Izvesno je da osamdesetih godina ona nije ispravno postavljena, i da će se zvanična dubina ove jame uskoro promeniti.
Jama u Laništu Tekst o Jami u Lanistu -272 710 Miroč, Donji Milanovac istražio ASAK 1990. godine
Faca Šora -266 Miroč, Donji Milanovac istraživali: ASAK, 1991. (-130m)
ASAK, Pizolit, GS Magnan, Ponir 2002.
Ibrin ponor -239 855 Miroč, Donji Milanovac istražio ASAK, 1991,96,98
Tisova jama -235 Beljanica, Žagubica istraživao:ASAK, 1988. i 1999
Nemački ponor -210 3422 Miroč, Tekija istraživao: ASAK 1991-1996, 2000
Dragov ponor -200 Lelić, Valjevo istraživali: DI V.M.Manda (-184)
slovenački ronici, SOB (ronjenje)
Buronov ponor -187 2925 Miroč, Donji Milanovac procenjena dužina 3400m
istraživao: ASAK, počev od 1994.
(uz pomoć DI V.M Manda i GS Magnan)
Cerjanska pećina Prikaz Cerjanske pecine 176 6025 Cerje, Niš istražili: SOB 1976. (4240m),
ASAK 1996-99 (6025m)
Jama na Velikom Igrištu (Cvijićeva jama) -171 Južni Kučaj, Čestobrodica istražio: ASAK 1984

Vrati se na vrh strane Idi na vrh strane