5. Simpozijum o zaštiti karsta

Guča, 24.-26.09.2004.

Spisak radova


Dora Angelova, Alexey Stoev, Penka Muglova:

ASSESSMENT OF THE NATURAL AND ANTHROPOGENIC HAZARDS IN THE REGION OF THE PRE-HISTORIC CAVE OBSERVATORIES NEAR THE BAYLOVO VILLAGE, SOFIA DISTRICT (BULGARIA)


Dora Angelova:

ANTHROPOGENIC IMPACTS ON THE KARST ECOSYSTEMS IN THE NATIONAL PARK STRANDJA (BULGARIA)


Goran Barović:

PROBLEMI ZAGAĐENJA VODA NIKŠIĆKOG POLJA I NJIHOV ODRAZ NA DRUGE DIJELOVE CRNE GORE - KARTOGRAFSKI PRIKAZ


Petar Dokmanović, Igor Jemcov, Saša Milanović:

HIDROGEOLOŠKI ASPEKT FORMIRANJA AKUMULACIJE „BOGOVINA“


Igor Jemcov, Petar Dokmanović:

PRILOG POZNAVANJU HIDROGEOLOGIJE KARSTA ZLATIBORA


Vojkan Gajović:

MOGUĆNOST ZAŠTITE I UREĐENJA KREČNJAČKIH OBLIKA U BEOGRADU ZA POTREBE OBUKE SPELEOLOGA, ALPINISTA I SPORTSKIH PENJAČA


Mihajlo Mandić:

MODIFIKOVANJE SPELEOTEMA U SUVOM PONORU NA MIROČU - KOROZIJA KONDENZACIONIH VODA ILI NEŠTO DRUGO?


Luka Mitrović:

ISTRAŽENOST SPELEOLOŠKIH OBJEKATA GRAHOVSKOG KRAJA I BANJANA


Dragan Nešić:

TOMINA PEĆINA U RGOTSKOM KAMENU - JEDAN PRIMER EKSHUMIRANOG DELIMIČNO INVERSNOG ZAGATA


Zoran Nikić, Ljubiša Jonić, Ratko Ristić:

SPECIFIČNOST KARSTA VISOK KRAJA (STARA PLANINA) KAO BITAN ELEMENT REŽIMA PROTICAJA VISOČICE


Novica Ranđelović, Danijela Avramović:

ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA, FLORA I VEGETACIJA KRAŠKIH PREDELA GORNJE RESAVE


Branko Ristanović, Igor Jokić, Ljupče Miljković:

KOVAČEVIĆA PEĆINA


Branko Ristanović, Igor Jokić, Dušan Bojanić:

MORFOMETRIJA SURDUKA ISTOČNE STRANE TITELSKOG BREGA


Vesna Ristić, Stevan Prohaska:

ODREĐIVANJE DINAMIČKE ZAPREMINE U KARSTNOM AKVIFERU


Zoran Stevanović, Adrian Iurkiewicz, Aleksandra Maran, Fadel Lawa:

PEĆINE IRAČKOG KURDISTANA - REZULTATI PROSPEKCIJE I POTREBA ZAŠTITE


Božidar Vasiljević:

ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA KARSTNIH TERENA SRBIJE


Božidar Vasiljević:

KONCEPT KATASTRA SPELEOLOŠKIH OBJEKATA SRBIJE


Alexey Jalov, Magdalena Stamenova:

KARST AND CAVE PROTECTION IN BULGARIA


Dušan Žikić:

PROBLEMI ZAGAĐENJA I ZAŠTITE LENOVAČKOG VRELA


Jelena Ćalić, Mihajlo Mandić:

NOVA SPELEOMORFOLOŠKA ISTRAŽIVANJA JAME NA VJETRENIM BRDIMA (DURMITOR, CRNA GORA)