1. Simpozijum o zaštiti karsta

Beograd, 1. - 3. novembar 1990.

Spisak radova


Neven Krešić, Petar Papić, Nebojša Kukurić:

ZAŠTITA VODA U KARSTU
Protection of waters in karst
abstract in English


Ljiljana Obradović:

SPELEOLOŠKI TURIZAM I STANJE UREÐENOSTI SPELEOLOŠKIH OBJEKATA U JUGOSLAVIJI
Speleologic tourism and the current state of show caves in Yugoslavia


Srđan Belij:

VISOKOGORSKI KRAS BJELIČA I POTREBA NJEGOVE ZAŠTITE
Alpine karst of Bjelic Mt. and the need for its protection
abstract in English


Vlado Božić:

ZAŠTITA SPELEOLOŠKIH OBJEKATA U HRVATSKOJ
The protection of caves in Croatia
abstract in English


Predrag Čubrilović:

UGROŽENOST KARSTNIH IZDANI SLIVA NIŠAVE I MERE ZAŠTITE
The pollution risks of the karst aquifer of Nisava river and its protection
abstract in English


Jože Janež:

KRITERIJI ZA DOLOČANJE VARSTVENIH OBMOČIJ ZA ZAŠČITO KRAŠKE PODZEMNE VODE
The criteria for defining karst groundwater protection areas
abstract in English (paper in Slovenian)


Jasminko Mulaomerović:

PEĆINSKI CRTEŽI I GRAVURE KOD NAS
Drawings and gravures in our caves
abstract in English


Mihajlo Mandić:

PRELIMINARNI REZULTATI ANALIZE DEGRADACIJE SPELEOLOŠKIH OBJEKATA NA TERENU SRBIJE
Preliminary results of the analyses of the degradation of caves in Serbia


Juraj Posarić:

EKOLOŠKA PODNOŠLJIVOST - OSNOVA ZAŠTITE KRŠKIH EKOTOPA
Ecological capability - the base of protection of karst ecotopes
abstract in English


Marko Simić:

JAMARSTVO IN PROBLEMATIKA VAROVANJA KRAŠKIH JAM KOT DELA NARAVNE DEDIŠČINE
Caving and protection of caves
(paper in Slovenian)


Veselin Dragišić, Branko Miladinović:

BAKTERIOLOŠKO ZAGAÐENJE I USLOVI ZAŠTITE MIROVSKOG VRELA U ISTOČNOJ SRBIJI
Bacteriological pollution and conditions for protection of spring Mirovsko vrelo in Eastern Serbia
abstract in English


Zoran Stevanović:

OPŠTI USLOVI I STANJE ZAŠTITE KARSTNIH IZDANSKIH VODA U ISTOČNOJ SRBIJI
Les conditions et la protection des eaux karstiques dans la Serbie orientale
resume en Français


Ognjen Bonacci:

IZGRADNJA PROMETNICA U KRAŠKIM REGIJAMA
Construction of roads in karst areas
abstract in English